Assets distribution

Wuqiangxi

Wuqiangxi 1,200MW

Lingjintan

Lingjintan 270MW

Hongjiang

Hongjiang 270MW

Wanmipo

Wanmipo 240MW

Sanbanxi

Sanbanxi 1,000MW

Guazhi

Guazhi 150MW

Baishi

Baishi 420MW

Tuokou

Tuokou 830MW

Jinweizhou

Jinweizhou 63MW

Majitang

Majitang 56MW

Zhuxikou

Zhuxikou 74MW

Dongping

Dongping 72MW

Qiandong

Qiandong 1,200MW

Tumuxi

Tumuxi 15.6MW

Longjiashan

Longjiashan 12.5MW

Hongye

HongyeⅠ 17MW

Bipenggou

BipenggouⅠⅡ 22.4MW

Suoluogou

SuoluogouⅠⅡ 31MW

Jiesigou

JiesigouⅠⅡⅢ 46.6MW

Hekou

Hekou 36MW

Toksun

Toksun 49.5MW

Burqin

Burqin 49.5MW

Shanshan

Shanshan 49.5MW

Liyujiang

Liyujiang(participation) 600MW

Yaoposhan

Yaoposhan 50MW

XML 地图 | Sitemap 地图